icon

+48 730 880 639
Dział sprzedaży

icon

+48 730 880 941
Dział sprzedaży

icon

ul. Żabi Kruk 14
80-822 Gdańsk

Od 2016 roku wprowadzamy w życie projekt pt. "Kompleksowy system zarządzania w firmie Solitech" w ramach RPO WP 2014-2020, poddziałanie 2.2.1.

Celem Projektu jest wdrożenie informatycznego, kompleksowego systemu wspomagającego zarządzenie w większości obszarów działalności firmy.

Dzięki realizacji Projektu osiągnięte zostaną poniższe efekty:

  1. Ograniczenie kosztów działalności
  2. Zwiększenie sprzedaży i eksportu w wyniku lepszego wykorzystania dostępnych zasobów
  3. Usprawnienie procesów w firmie i zwiększenie nad nimi kontroli
  4. Poprawa jakości produktów
Wartość Projektu: 425000,00 pln Wkład Funduszy Europejskich: 208250,00 pln

Przetargi, zapytania związane z realizacją projektu "Kompleksowy system zarządzania w firmie Solitech" w ramach RPO WP 2014-2020, poddziałanie 2.2.1
L.p. Przedmiot Treść zapytania ofertowego Data publikacji zapytania Data zakończenia przyjmowania ofert Protokół z wyboru oferty
1 Zakup serwera do przechowywania zdjęć POBIERZ 14.03.2016 22.03.2016 10:00 POBIERZ
2 Zakup oprogramowania "stacji naprawczej" urządzenia AOI POBIERZ 14.03.2016 22.03.2016 10:00 POBIERZ
3 Zakup czytników 2D POBIERZ 15.03.2016 23.03.2016 10:00 BRAK
4 Zakup sprzętu komputerowego do zarządzania maszynami Siemens ASM Siplace POBIERZ 16.06.2016 25.06.2016 10:00 BRAK
5 Zakup oprogramowania do programowania maszyn produkcyjnych ASM Siemens Siplace POBIERZ 02.12.2016 12.12.2016 10:00 BRAK
   

Wyceń swój projekt

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.