icon

+48 730 880 922
Dział sprzedaży

icon

+48 608 460 580
Dział sprzedaży

icon

Słoneczna 8
80-297 Miszewko

Dyrektor Zarządzający w pełni świadomy wagi społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju kieruje się dbałością o dobro wszystkich interesariuszy firmy SOLITECH oraz środowiska naturalnego.

Firma SOLITECH zobowiązuje się do ciągłego minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne związanego z projektowaniem, produkcją (montaż SMT/THT), sprzedażą urządzeń i komponentów elektronicznych. Firma prowadzi kompleksowe działania, mające na celu wypełnienie założeń niniejszej polityki.

Wśród nich są m. in.:
  • zobowiązanie do spełnienia wymagań prawnych i innych związanych z prowadzoną działalnością;
  • prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez ograniczenie ich powstania, selektywną zbiórkę i przekazywanie do recyklingu bądź unieszkodliwiania;
  • monitorowanie i w miarę możliwości zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza;
  • prowadzenie praktyki zakupów substancji, materiałów i urządzeń z uwzględnieniem, jednego z istotnych parametrów, jak najmniejszego ich wpływu na środowisko;
  • popularyzacja wśród pracowników wiedzy na temat proekologicznych zachowań, podnoszenie ich świadomości i kształtowanie postaw;
  • ciągłe doskonalenie zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 14001:2015 w celu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Wyceń swój projekt

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.