icon

+48 730 880 925
Dział sprzedaży

icon

+48 608 460 580
Dział sprzedaży

icon

ul. Matejki 6 / 215
80-232 Gdańsk

Dyrektor Zarządzający w pełni świadomy wagi społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju kieruje się dbałością o dobro wszystkich interesariuszy firmy SOLITECH oraz środowiska naturalnego.

Firma SOLITECH zobowiązuje się do ciągłego minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne związanego z projektowaniem, produkcją (montaż SMT/THT), sprzedażą urządzeń i komponentów elektronicznych. Firma prowadzi kompleksowe działania, mające na celu wypełnienie założeń niniejszej polityki.

Wśród nich są m. in.:

 • zobowiązanie do spełnienia wymagań prawnych i innych związanych z prowadzoną działalnością;
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez ograniczenie ich powstania, selektywną
  zbiórkę i przekazywanie do recyklingu bądź unieszkodliwiania;
 • monitorowanie i w miarę możliwości zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza;
 • prowadzenie praktyki zakupów substancji, materiałów i urządzeń z uwzględnieniem, jednego z istotnych
  parametrów, jak najmniejszego ich wpływu na środowisko;
 • popularyzacja wśród pracowników wiedzy na temat proekologicznych zachowań, podnoszenie ich
  świadomości i kształtowanie postaw;
 • ciągłe doskonalenie zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 14001:2015 w celu minimalizowania
  negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Wyceń swój projekt

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.