icon

+48 730 880 925
Dział sprzedaży

icon

+48 608 460 580
Dział sprzedaży

icon

ul. Matejki 6 / 215
80-232 Gdańsk

BADANIE STOPNIA PALNOŚCI UL

Badanie stopnia palności UL ma na celu pogrupować materiały względem ich stopnia palności. UL 94 zawiera dwa typy testów: pionowy i poziomy. Został wprowadzony przez Underwriters Laboratories.

Poziomy test palności (Horizontal Testing – HB)

Test ten wykonywany jest dla próbek o grubości do 13mm. Do skraju badanego materiału, ułożonego poziomo, przykładany jest płomień o wysokości 20mm pod kątem 45°. Próbka poddawana jest oddziaływaniu płomienia przez 30 sekund albo do czasu gdy płomień dotrze do znacznika 25mm.

Klasyfikacja UL94 HB jest przyznawana na podstawie szybkości spalania próbek w przypadku spełnienia poniższego kryterium:

  • dla próbek o grubości 3mm – 13mm prędkość spalania próbki nie przekracza 40mm na minutę na odległości 75mm;

  • dla próbek o grubości mniejszej niż 3mm prędkość spalania próbki nie przekracza 75mm na minutę na odległości 75mm;

  • próbka przestaję się palić przed osiągnięciem przez płomień znacznika 100mm.

Pionowy test palności (Vertical Testing 94V-0, 94V-1, 94V-2)

Umieszczono pionowo próbka poddawana jest działaniu płomienia o wysokości 20mm na dwa okresy 10 sekund. Kryteriami oceniania są:

  • czas spalania;

  • czas całkowitego czasu palenia;

  • fragmenty próbki, które odpadły podczas palenia.

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane kryteria stosowane w przyznawaniu stopnia palności.

 

Kryterium

94V-0

94V-1

94V-2

Czas palenia po każdorazowej aplikacji płomienia

≤ 10 s

≤ 30 s

≤ 30 s

Całkowity czas palenia na partię (10 aplikacji płomienia)

≤ 50 s

≤ 250 s

≤ 250 s

Czas palenia i żarzenia po drugim płomieniu

≤ 30 s

≤ 60 s

≤ 60 s

Zapłon waty bawełnianej

Nie

Nie

Tak

 

Pionowy test palności (Vertical Testing 94-5VA, 94-5VB )

Podłużne i wąskie próbki ustawia się pionowo. Są one poddane oddziaływaniu płomienia 5 razy na okres 5 sekund z przerwą 5 sekundową. Próbki w kształcie płytek poddaje się temu samemu testowi, ale umieszcza się je poziomo, a płomień aplikuje się na centrum dolnej powierzchni płytki. W obu typach próbek płomień jest ustawiony pod kątem 20°. Poniżej próbek umieszczona jest wata bawełniana.

Przedstawienie kryteriów dla omawianego testu palności:

 

Kryterium

94-5VA

94-5VB

Czas palenia i żarzenia po 5 aplikacjach płomienia (próbki wąskie)

≤ 60 s

≤ 60 s

Zapłon waty bawełnianej

Nie

Nie

Czas palenia i żarzenia po drugim płomieniu

Nie

Tak

 

<< Powrót

Wyceń swój projekt

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.